DOANH NGHIỆP KHANG NHƯ

Hotline: 0903 779 298
Email: info@khangnhu.com
Website: www.khangnhu.com

Văn phòng đại diện: 50 Cầu Kinh, P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân, TP.HCM
Nhà máy sản xuất: 50 Cầu Kinh, P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân, TP.HCM

Văn phòng đại diện: 50 Cầu Kinh, P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân, TP.HCM